-  
-
-
»  Säännöt
-
-
Vakuutusalan tekniset tarkastajat ry.
 
Vakuutusalan tekniset tarkastajat ry. on perustettu 18.11.1959. Yhdistyksen perustivat 15 eri vakuutusyhtiöistä olevaa teknistä tarkastajaa. Yhdistyksen ensimmäisenä nimenä oli Teknilliset Vakuutustarkastajat ry.

Nimi on ajan myötä muuttunut, mutta yhdistyksen toiminta-ajatus on pysynyt samana. Vakuutusalan tekniset tarkastajat ry. on linkki vahinkovakuutusalalla toimivien teknisten tarkastajien, vahingontorjunta-asiantuntijoiden, vahinkokäsittelijöiden ja saneerausammattilaisten välillä.

Vatekin jäsenistö koostuu vakuutusalalla toimivista ammattilaisista. Vatekin jäseninä on vahinkotarkastajia, asiantuntijoita, korvauskäsittelijöitä, korvauspäälliköitä, riskipäälliköitä, underwritereita, vakuutustutkijoita ja vakuutusmeklareita.

Vatekin toiminnan ytimessä on jäsenten ammattitaidon kehittäminen sekä verkostoituminen. Järjestämme ajankohtaisista aiheista vuosittain kaksi koulutustilaisuutta eri puolella Suomea.

 
-
 
Vakuutusalan Tekniset Tarkastajat ry. vatekry@outlook.com. Hallituksen puheenjohtaja: Arto Ruotsalainen 040 520 3858 96792 | Copyright © 2024 VATEK ry  
-